முதல் உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்மானத்தை ஐ.நா. ஏற்றுக்கொள்கிறது

  • Post comments:0 Comments

முதல் உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்மானத்தை ஐ.நா. ஏற்றுக்கொள்கிறது முக்கியத்துவம்: AI குறித்த முதல்…

Continue Readingமுதல் உலகளாவிய செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்மானத்தை ஐ.நா. ஏற்றுக்கொள்கிறது

சைமன் ஹாரிஸ்: அயர்லாந்தின் அடுத்த பிரதமர்

  • Post comments:0 Comments

சைமன் ஹாரிஸ்: அயர்லாந்தின் அடுத்த பிரதமர் அயர்லாந்தின் இளம் பிரதமர் சைமன் ஹாரிஸ் அயர்லாந்து…

Continue Readingசைமன் ஹாரிஸ்: அயர்லாந்தின் அடுத்த பிரதமர்

இந்தியா-மொசாம்பிக்-தான்சானியா முத்தரப்பு பயிற்சி (IMT TRILAT) 2024

  • Post comments:1 Comment

இந்தியா-மொசாம்பிக்-தான்சானியா முத்தரப்பு பயிற்சி (IMT TRILAT) 2024 தேதி: 21-29 மார்ச் 2024 பங்கேற்பாளர்கள்:…

Continue Readingஇந்தியா-மொசாம்பிக்-தான்சானியா முத்தரப்பு பயிற்சி (IMT TRILAT) 2024

ஆச்சரியமான ரகசியத்துடன் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு ‘பிரம்மாண்டமான’ எரிமலையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர்

  • Post comments:2 Comments

ஆச்சரியமான ரகசியத்துடன் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு 'பிரம்மாண்டமான' எரிமலையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர் செவ்வாய் கிரகத்தில்…

Continue Readingஆச்சரியமான ரகசியத்துடன் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு ‘பிரம்மாண்டமான’ எரிமலையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர்

டைகர் டிரையம்ப்-24: இந்தியா-அமெரிக்கா முப்படை HADR பயிற்சி

  • Post comments:1 Comment

டைகர் டிரையம்ப்-24: இந்தியா-அமெரிக்கா முப்படை HADR பயிற்சி கண்ணோட்டம்: தேதி: மார்ச் 18 முதல்…

Continue Readingடைகர் டிரையம்ப்-24: இந்தியா-அமெரிக்கா முப்படை HADR பயிற்சி